Piknik Slovo Level 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540 Odpovede

Level 1531 : Hus, Sup, Trh, Prst, Trup, Pstruh
Level 1532 : Dar, Rad, Dron, Riad, Rodina
Level 1533 : Boh, Roh, Hrob, Ucho, Brucho
Level 1534 : Bod, Dno, Než, Džob, Nebo, Bendžo
Level 1535 : Had, Hra, Raz, Hrdza, Hrádza, Záhrada

Level 1536 : Kde, Ker, Tri, Deti, Kredit
Level 1537 : Asi, Dať, Piť, Dosť, Spať, Posadiť
Level 1538 : Mať, Zem, Šiť, Zima, Zmiešať
Level 1539 : Dva, Čaj, Voda, Dojča, Dvojča
Level 1540 : Cena, Pena, Pera, Princ, Pancier

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *