Piknik Slovo Level 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 Odpovede

Piknik Slovo Level 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 Odpovede

Level 1541 : Pes, Pás, Páv, Vek, Spev, Spevák
Level 1542 : Noc, Ono, Ocko, Okno, Dokonca
Level 1543 : Cit, Pot, Ucho, Ticho, Potichu
Level 1544 : Drak, Koza, Akord, Koral, Zrkadlo
Level 1545 : Los, Oko, Sto, Kolo, Sokol, Kostol

Level 1546 : Krt, Tak, Karta, Karate, Raketa
Level 1547 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1548 : Let, Tam, Laik, Elita, Limetka
Level 1549 : Pre, Breh, Para, Pera, Repa, Pahreba
Level 1550 : Les, Plť, Plsť, Sieť, Lepiť, Pliesť

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code