Piknik Slovo Level 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 Odpovede

Level 1541 : Pes, Pás, Páv, Vek, Spev, Spevák
Level 1542 : Noc, Ono, Ocko, Okno, Dokonca
Level 1543 : Cit, Pot, Ucho, Ticho, Potichu
Level 1544 : Drak, Koza, Akord, Koral, Zrkadlo
Level 1545 : Los, Oko, Sto, Kolo, Sokol, Kostol

Level 1546 : Krt, Tak, Karta, Karate, Raketa
Level 1547 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1548 : Let, Tam, Laik, Elita, Limetka
Level 1549 : Pre, Breh, Para, Pera, Repa, Pahreba
Level 1550 : Les, Plť, Plsť, Sieť, Lepiť, Pliesť

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *