Piknik Slovo Level 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 Odpovede

Level 1571 : Tri, Deti, Riad, Teda, Trieda
Level 1572 : Ale, Kam, Laik, Liek, Metla, Limetka
Level 1573 : Ker, Krt, Pre, Ešte, Štrk, Rešpekt
Level 1574 : Byt, Rys, Syr, Sýty, Bystrý
Level 1575 : Ako, Kam, Krm, Tam, Motorka

Level 1576 : Dar, Jar, Rad, Raz, Príjazd
Level 1577 : Kel, Ono, Kolo, Okno, Koleno
Level 1578 : Pri, Pár, Rám, Pirát, Primát
Level 1579 : Los, Mať, Doma, Maslo, Mladosť
Level 1580 : Reč, Červ, Verný, Večer, Večne, Červený

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *