Piknik Slovo Level 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630 Odpovede

Level 1621 : Kto, Tak, Koza, Oáza, Zato, Otázka
Level 1622 : Dnes, Dosť, Seno, Sieť, Niesť, Doniesť
Level 1623 : Kel, Čin, Klin, Liek, Klinček
Level 1624 : Ker, Krk, Rok, Šok, Krok, Škrečok
Level 1625 : Plný, Stan, Plast, Platný, Splatný

Level 1626 : Pre, Rad, Pera, Pred, Gepard
Level 1627 : Dar, Raz, Rád, Dráha, Hrdza, Hrádza
Level 1628 : Sto, Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 1629 : Dlh, Dno, Delo, Dole, Onedlho
Level 1630 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *