Piknik Slovo Level 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 Odpovede

Level 1641 : Koč, Krab, Kúra, Čaro, Búrka, Obrúčka
Level 1642 : Kto, Let, Ten, Leto, Telo, Klenot
Level 1643 : Ako, Jas, Kov, Sova, Vosk, Javisko
Level 1644 : Opar, Rada, Voda, Pravda, Doprava
Level 1645 : Iný, Nič, Čin, Činný, Nečinný

Level 1646 : Šok, Šál, Štrk, Oltár, Kláštor
Level 1647 : Vec, Voš, Otec, Tvor, Štvorec
Level 1648 : Dať, Dom, Doma, Dosť, Mladosť
Level 1649 : Dva, Dáta, Káva, Vták, Tráva, Dvakrát
Level 1650 : Nad, Ona, Áno, Noha, Náhoda

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *