Piknik Slovo Level 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 Odpovede

Piknik Slovo Level 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 Odpovede

Level 1661 : Osa, Sob, Boso, Obal, Sloboda
Level 1662 : Hra, Rád, Hrad, Rada, Dráha, Záhrada
Level 1663 : Ale, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 1664 : Kel, Mrak, Marka, Karamel, Reklama
Level 1665 : Pre, Drep, Pred, Repa, Gepard

Level 1666 : Dno, Jed, Med, Meno, Menej, Dojemne
Level 1667 : Pár, Pás, Páv, Práve, Správne
Level 1668 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto
Level 1669 : Lev, Leto, Telo, Veslo, Svetlo
Level 1670 : Cop, Pri, Opar, Opcia, Porcia

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code