Piknik Slovo Level 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 Odpovede

Level 1661 : Osa, Sob, Boso, Obal, Sloboda
Level 1662 : Hra, Rád, Hrad, Rada, Dráha, Záhrada
Level 1663 : Ale, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 1664 : Kel, Mrak, Marka, Karamel, Reklama
Level 1665 : Pre, Drep, Pred, Repa, Gepard

Level 1666 : Dno, Jed, Med, Meno, Menej, Dojemne
Level 1667 : Pár, Pás, Páv, Práve, Správne
Level 1668 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto
Level 1669 : Lev, Leto, Telo, Veslo, Svetlo
Level 1670 : Cop, Pri, Opar, Opcia, Porcia

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *