Piknik Slovo Level 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680 Odpovede

Level 1671 : Krt, Tak, Kraj, Štrk, Štrajk
Level 1672 : Nos, Rok, Áno, Káro, Nárok, Krosná
Level 1673 : Ako, Bar, Kúra, Úrok, Búrka, Obrúčka
Level 1674 : Kus, Inak, Klus, Kuna, Nula, Skulina
Level 1675 : Dnu, Sud, Dnes, Duna, Nuda, Sekunda

Level 1676 : Asi, Šiť, Sieť, Šesť, Tešiť, Šťastie
Level 1677 : Tri, Tvor, Otvor, Tvoriť, Otvoriť
Level 1678 : Osa, Pas, Plť, Plsť, Spať, Poslať
Level 1679 : Kov, Von, Áno, Káva, Nákova
Level 1680 : Ale, Les, Sen, Dnes, Sandále

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *