Piknik Slovo Level 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 Odpovede

Level 1681 : Los, Čln, Slon, Čelo, Člen, Slnečno
Level 1682 : Jas, Kosa, Sako, Sopka, Spojka
Level 1683 : Čaj, Čaro, Dojča, Jadro, Čarodej
Level 1684 : Pes, Peľ, Pot, Soľ, Sto, Posteľ
Level 1685 : Kov, Lov, Vlk, Voda, Kyvadlo

Level 1686 : Nám, Rám, Sen, Sám, Smer, Seminár
Level 1687 : Kam, Mrak, Motor, Komora, Motorka
Level 1688 : Roh, Hora, Hrad, Hrdo, Rada, Ohrada
Level 1689 : Los, Sova, Sval, Vlas, Oslava
Level 1690 : Ten, Stan, Stav, Stena, Vesta, Nevesta

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *