Piknik Slovo Level 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 Odpovede

Piknik Slovo Level 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 Odpovede

Level 1681 : Los, Čln, Slon, Čelo, Člen, Slnečno
Level 1682 : Jas, Kosa, Sako, Sopka, Spojka
Level 1683 : Čaj, Čaro, Dojča, Jadro, Čarodej
Level 1684 : Pes, Peľ, Pot, Soľ, Sto, Posteľ
Level 1685 : Kov, Lov, Vlk, Voda, Kyvadlo

Level 1686 : Nám, Rám, Sen, Sám, Smer, Seminár
Level 1687 : Kam, Mrak, Motor, Komora, Motorka
Level 1688 : Roh, Hora, Hrad, Hrdo, Rada, Ohrada
Level 1689 : Los, Sova, Sval, Vlas, Oslava
Level 1690 : Ten, Stan, Stav, Stena, Vesta, Nevesta

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code