Piknik Slovo Level 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 Odpovede

Level 1741 : Nos, Ona, Kosa, Sako, Kasíno
Level 1742 : Krk, Krv, Vec, Vek, Krkavec
Level 1743 : Dať, Div, Dva, Riad, Variť, Zdraviť
Level 1744 : Cit, Kvet, Veta, Viac, Cievka, Tekvica
Level 1745 : Bar, Had, Hrad, Rada, Brada, Hradba

Level 1746 : Pot, Sud, Sup, Osud, Odstup
Level 1747 : Osa, Som, Mars, Osem, Smer, Semafor
Level 1748 : Pod, Plod, Pole, Podiel, Lepidlo
Level 1749 : Pás, Spať, Ázia, Zápis, Zápasiť
Level 1750 : Sob, Boso, Obor, Osoba, Skoro, Bosorka

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *