Piknik Slovo Level 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 Odpovede

Level 1741 : Nos, Ona, Kosa, Sako, Kasíno
Level 1742 : Krk, Krv, Vec, Vek, Krkavec
Level 1743 : Dať, Div, Dva, Riad, Variť, Zdraviť
Level 1744 : Cit, Kvet, Veta, Viac, Cievka, Tekvica
Level 1745 : Bar, Had, Hrad, Rada, Brada, Hradba

Level 1746 : Pot, Sud, Sup, Osud, Odstup
Level 1747 : Osa, Som, Mars, Osem, Smer, Semafor
Level 1748 : Pod, Plod, Pole, Podiel, Lepidlo
Level 1749 : Pás, Spať, Ázia, Zápis, Zápasiť
Level 1750 : Sob, Boso, Obor, Osoba, Skoro, Bosorka

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *