Piknik Slovo Level 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 Odpovede

Piknik Slovo Level 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 Odpovede

Level 1751 : Dno, Sen, Dnes, Dosť, Niesť, Doniesť
Level 1752 : Ale, Dom, Doma, More, Meradlo
Level 1753 : Tak, Dáta, Tvar, Tvár, Vták, Dvakrát
Level 1754 : Cop, Roh, Chod, Hrdo, Príchod
Level 1755 : Krm, Nám, Rám, Áno, Komár, Náramok

Level 1756 : Bod, Bol, Doba, Obal, Mdloba
Level 1757 : Ako, Von, Lano, Vlna, Koala, Lanovka
Level 1758 : Koč, Krk, Rok, Krok, Škrečok
Level 1759 : Nič, Čin, Ináč, Kino, Kováč, Nováčik
Level 1760 : Hra, Nad, Rana, Hrana, Handra

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code