Piknik Slovo Level 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 Odpovede

Level 1751 : Dno, Sen, Dnes, Dosť, Niesť, Doniesť
Level 1752 : Ale, Dom, Doma, More, Meradlo
Level 1753 : Tak, Dáta, Tvar, Tvár, Vták, Dvakrát
Level 1754 : Cop, Roh, Chod, Hrdo, Príchod
Level 1755 : Krm, Nám, Rám, Áno, Komár, Náramok

Level 1756 : Bod, Bol, Doba, Obal, Mdloba
Level 1757 : Ako, Von, Lano, Vlna, Koala, Lanovka
Level 1758 : Koč, Krk, Rok, Krok, Škrečok
Level 1759 : Nič, Čin, Ináč, Kino, Kováč, Nováčik
Level 1760 : Hra, Nad, Rana, Hrana, Handra

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *