Piknik Slovo Level 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 Odpovede

Level 1771 : Kel, Les, Pes, Liek, Sliepka
Level 1772 : Sen, Som, Meno, Osem, Písmo, Písmeno
Level 1773 : Tri, Deti, Riad, Diera, Trieda
Level 1774 : Žiť, Veža, Variť, Veriť, Žeriav, Žeraviť
Level 1775 : Kam, Kto, Tak, Tam, Téma, Kométa

Level 1776 : Pod, Dole, Pole, Perla, Leopard
Level 1777 : Kov, Lev, Lov, Čelo, Človek
Level 1778 : Ako, Rad, Riad, Akord, Riadok
Level 1779 : Vek, Voš, Šev, Šok, Kvet, Všetko
Level 1780 : Hus, Sup, Trh, Prst, Trup, Pstruh

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *