Piknik Slovo Level 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 Odpovede

Level 1791 : Dom, Osa, Doma, Dosť, Maslo, Mladosť
Level 1792 : Pot, Atak, Plot, Lopta, Lopatka
Level 1793 : Mať, Med, Riad, Diera, Driemať
Level 1794 : Dar, Jar, Jed, Drep, Predaj
Level 1795 : Bod, Bol, Sob, Osoba, Sloboda

Level 1796 : Hra, Hora, Noha, Rana, Ochrana
Level 1797 : Les, Sto, Leto, Telo, Sitko, Letisko
Level 1798 : Nad, Rad, Rana, Riad, Radnica
Level 1799 : Nie, Niť, Zem, Znieť, Zmeniť
Level 1800 : Cop, Pach, Ucho, Chrup, Prach, Ropucha

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *