Piknik Slovo Level 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 Odpovede

Level 1791 : Dom, Osa, Doma, Dosť, Maslo, Mladosť
Level 1792 : Pot, Atak, Plot, Lopta, Lopatka
Level 1793 : Mať, Med, Riad, Diera, Driemať
Level 1794 : Dar, Jar, Jed, Drep, Predaj
Level 1795 : Bod, Bol, Sob, Osoba, Sloboda

Level 1796 : Hra, Hora, Noha, Rana, Ochrana
Level 1797 : Les, Sto, Leto, Telo, Sitko, Letisko
Level 1798 : Nad, Rad, Rana, Riad, Radnica
Level 1799 : Nie, Niť, Zem, Znieť, Zmeniť
Level 1800 : Cop, Pach, Ucho, Chrup, Prach, Ropucha

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *