Piknik Slovo Level 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 Odpovede

Level 1801 : Ako, Kov, Von, Áno, Káva, Nákova
Level 1802 : Kde, Ker, Krt, Deti, Kredit
Level 1803 : Nos, Osa, Tam, Stan, Smotana
Level 1804 : Kto, Som, Tým, Mýto, Kostým
Level 1805 : Hra, Osa, Raz, Hora, Rozsah

Level 1806 : Bar, Brat, Repa, Obrat, Potreba
Level 1807 : Asi, Pes, Sen, Pena, Psina, Spanie
Level 1808 : Krm, Málo, Komár, Koral, Morálka
Level 1809 : Šiť, Sieť, Šesť, Tešiť, Šťastie
Level 1810 : Lev, Lov, Svet, Veslo, Svetlo

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *