Piknik Slovo Level 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 Odpovede

Level 1811 : Kel, Oko, Kolo, Liek, Okolie
Level 1812 : Ľad, Dáta, Teda, Teľa, Bádateľ
Level 1813 : Oko, Ono, Kolo, Okno, Koleno
Level 1814 : Cop, Pri, Opar, Opcia, Opica, Porcia
Level 1815 : Pri, Reč, Park, Pera, Preč, Priečka

Level 1816 : Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 1817 : Nám, Rok, Káro, Nárok, Náramok
Level 1818 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Strážiť
Level 1819 : Dno, Had, Nad, Ona, Náhoda
Level 1820 : Jas, Pas, Kosa, Sako, Sopka, Spojka

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *