Piknik Slovo Level 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 Odpovede

Piknik Slovo Level 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 Odpovede

Level 1811 : Kel, Oko, Kolo, Liek, Okolie
Level 1812 : Ľad, Dáta, Teda, Teľa, Bádateľ
Level 1813 : Oko, Ono, Kolo, Okno, Koleno
Level 1814 : Cop, Pri, Opar, Opcia, Opica, Porcia
Level 1815 : Pri, Reč, Park, Pera, Preč, Priečka

Level 1816 : Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 1817 : Nám, Rok, Káro, Nárok, Náramok
Level 1818 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Strážiť
Level 1819 : Dno, Had, Nad, Ona, Náhoda
Level 1820 : Jas, Pas, Kosa, Sako, Sopka, Spojka

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code