Piknik Slovo Level 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Odpovede

Level 1821 : Rad, Rada, Rana, Hrana, Handra
Level 1822 : Pot, Opar, Para, Etapa, Opatera
Level 1823 : Pre, Orať, Pero, Reťaz, Pozerať
Level 1824 : Dlh, Dno, Delo, Dole, Onedlho
Level 1825 : Med, Dron, Meno, More, Modrý, Moderný

Level 1826 : Kov, Koč, Vlk, Čelo, Človek
Level 1827 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto
Level 1828 : Ako, Kam, Krm, Oko, Mrak, Komora
Level 1829 : Dar, Raz, Hrad, Dráha, Hrdza, Hrádza
Level 1830 : Osa, Sob, Sto, Boso, Osoba, Sobota

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *