Piknik Slovo Level 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Odpovede

Level 1821 : Rad, Rada, Rana, Hrana, Handra
Level 1822 : Pot, Opar, Para, Etapa, Opatera
Level 1823 : Pre, Orať, Pero, Reťaz, Pozerať
Level 1824 : Dlh, Dno, Delo, Dole, Onedlho
Level 1825 : Med, Dron, Meno, More, Modrý, Moderný

Level 1826 : Kov, Koč, Vlk, Čelo, Človek
Level 1827 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto
Level 1828 : Ako, Kam, Krm, Oko, Mrak, Komora
Level 1829 : Dar, Raz, Hrad, Dráha, Hrdza, Hrádza
Level 1830 : Osa, Sob, Sto, Boso, Osoba, Sobota

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *