Piknik Slovo Level 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 Odpovede

Level 1831 : Krab, Kúra, Úrok, Čaro, Búrka, Obrúčka
Level 1832 : Bar, Iba, Brat, Túra, Únia, Tribúna
Level 1833 : Let, Lev, Leto, Telo, Veta, Letovať
Level 1834 : Hra, Trh, Cesta, Strach, Strecha
Level 1835 : Pod, Drep, Pred, Repa, Perla, Leopard

Level 1836 : Had, Víťaz, Zívať, Dvíhať, Hvízdať
Level 1837 : Jar, Reč, Roj, Dojča, Jadro, Čarodej
Level 1838 : Vec, Vek, Viac, Cieva, Cievka
Level 1839 : Dva, Drak, Káva, Tvar, Vrták, Dvakrát
Level 1840 : Krv, Voš, Šok, Tvor, Štrk, Štvrtok

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *