Piknik Slovo Level 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 Odpovede

Level 1841 : Nad, Ona, Áno, Noha, Náhoda
Level 1842 : Nič, Pri, Čin, Čína, Príčina
Level 1843 : Roh, Rok, Hora, Kruh, Ruka, Uhorka
Level 1844 : Nám, Rám, Sen, Sám, Smer, Seminár
Level 1845 : Ale, Bez, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo

Level 1846 : Krt, Atak, Drak, Karta, Arktída
Level 1847 : Pas, Pár, Pás, Páv, Správa
Level 1848 : Kde, Riad, Diera, Rieka, Krieda
Level 1849 : Nos, Pes, Von, Seno, Spev, Pevnosť
Level 1850 : Ker, Krt, Tak, Atak, Karate

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *