Piknik Slovo Level 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 Odpovede

Level 1861 : Jas, Kraj, Skôr, Srna, Najskôr
Level 1862 : Bol, Ona, Čln, Lano, Občan, Oblačný
Level 1863 : Ako, Ono, Koža, Okno, Ponožka
Level 1864 : Dóm, Med, Tam, Móda, Teda, Metóda
Level 1865 : Asi, Dar, Dať, Rad, Tridsať

Level 1866 : Kto, Pot, Tak, Optik, Optika, Piatok
Level 1867 : Nie, Pre, Pera, Repa, Prianie
Level 1868 : Som, Mars, More, Osem, Smer, Semafor
Level 1869 : Les, Zem, Zle, Zmes, Zmysel
Level 1870 : Pas, Plný, Stan, Plast, Platný, Splatný

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *