Piknik Slovo Level 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Odpovede

Level 1881 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1882 : Kam, Krm, Mrak, Marka, Rieka, Amerika
Level 1883 : Kúpa, Konať, Kopať, Kopnúť, Okúpať, Ponúkať
Level 1884 : Dar, Dať, Riad, Diera, Dieťa, Driemať
Level 1885 : Los, Leto, Svet, Telo, Svetlo

Level 1886 : Pes, Meno, Seno, Písmo, Písmeno
Level 1887 : Rád, Rám, Dáma, Rada, Dráma, Armáda
Level 1888 : Tam, Ten, Mena, Agent, Magnet
Level 1889 : Biť, Bol, Lož, Žiť, Obložiť
Level 1890 : Mať, Zem, Šiť, Zima, Zmiešať

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *