Piknik Slovo Level 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Odpovede

Piknik Slovo Level 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Odpovede

Level 1881 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1882 : Kam, Krm, Mrak, Marka, Rieka, Amerika
Level 1883 : Kúpa, Konať, Kopať, Kopnúť, Okúpať, Ponúkať
Level 1884 : Dar, Dať, Riad, Diera, Dieťa, Driemať
Level 1885 : Los, Leto, Svet, Telo, Svetlo

Level 1886 : Pes, Meno, Seno, Písmo, Písmeno
Level 1887 : Rád, Rám, Dáma, Rada, Dráma, Armáda
Level 1888 : Tam, Ten, Mena, Agent, Magnet
Level 1889 : Biť, Bol, Lož, Žiť, Obložiť
Level 1890 : Mať, Zem, Šiť, Zima, Zmiešať

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code