Piknik Slovo Level 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 Odpovede

Piknik Slovo Level 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 Odpovede

Level 1901 : Rana, Srna, Stan, Trasa, Strana
Level 1902 : Pre, Breh, Para, Pera, Repa, Pahreba
Level 1903 : Koč, Áno, Čln, Koláč, Článok
Level 1904 : Ale, Lev, Lov, Veta, Letovať
Level 1905 : Dar, Rad, Park, Píla, Apríl, Príklad

Level 1906 : Nič, Nos, Kino, Kosť, Skončiť
Level 1907 : Pes, Pás, Páv, Spev, Spevák
Level 1908 : Dom, Doma, More, Model, Meradlo
Level 1909 : Dno, Jed, Med, Jeden, Menej, Dojemne
Level 1910 : Som, Tým, Most, Mýto, Kostým

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code