Piknik Slovo Level 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 Odpovede

Level 1901 : Rana, Srna, Stan, Trasa, Strana
Level 1902 : Pre, Breh, Para, Pera, Repa, Pahreba
Level 1903 : Koč, Áno, Čln, Koláč, Článok
Level 1904 : Ale, Lev, Lov, Veta, Letovať
Level 1905 : Dar, Rad, Park, Píla, Apríl, Príklad

Level 1906 : Nič, Nos, Kino, Kosť, Skončiť
Level 1907 : Pes, Pás, Páv, Spev, Spevák
Level 1908 : Dom, Doma, More, Model, Meradlo
Level 1909 : Dno, Jed, Med, Jeden, Menej, Dojemne
Level 1910 : Som, Tým, Most, Mýto, Kostým

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *