Piknik Slovo Level 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 Odpovede

Level 1911 : Krt, Krv, Tvar, Karta, Kravata
Level 1912 : Kov, Vek, Šev, Šok, Kvet, Všetko
Level 1913 : Dno, Nos, Ono, Pod, Podnos
Level 1914 : Piť, Opar, Orať, Požiar, Opražiť
Level 1915 : Červ, Verný, Večer, Večne, Červený

Level 1916 : Pri, Pár, Rám, Tri, Pirát, Primát
Level 1917 : Drak, Tvár, Dávka, Tráva, Vrták, Dvakrát
Level 1918 : Dva, Dvor, Voda, Oprava, Pravda, Doprava
Level 1919 : Los, Osa, Plť, Plsť, Spať, Poslať
Level 1920 : Cit, Cena, Pena, Tanec, Pacient

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *