Piknik Slovo Level 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 Odpovede

Level 1921 : Dno, Sen, Dnes, Dosť, Niesť, Doniesť
Level 1922 : Asi, Šiť, Sieť, Šesť, Tešiť, Šťastie
Level 1923 : Cop, Pec, Otec, Kopec, Koncept
Level 1924 : Had, Hra, Roh, Hora, Hrad, Hrdo, Ohrada
Level 1925 : Nám, Ona, Rok, Áno, Nárok, Náramok

Level 1926 : Kto, Let, Ten, Leto, Telo, Klenot
Level 1927 : Kto, Inak, Klin, Laik, Nikto, Kotlina
Level 1928 : Luk, Kúra, Lúka, Túra, Kultúra
Level 1929 : Ako, Oko, Koho, Kolo, Alkohol
Level 1930 : Ale, Kel, Bank, Lebka, Klenba

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *