Piknik Slovo Level 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 Odpovede

Level 1951 : Let, Lov, Leto, Telo, Veslo, Svetlo
Level 1952 : Niť, Nos, Dnes, Dosť, Seno, Doniesť
Level 1953 : Rad, Roh, Hora, Hrdo, Opar, Príhoda
Level 1954 : Rám, Káro, Komár, Norma, Nárok, Náramok
Level 1955 : Bod, Boh, Had, Chod, Doba, Chodba

Level 1956 : Nad, Rana, Dráha, Hrana, Handra, Náhrada
Level 1957 : Bol, Zub, Obal, Uzol, Buzola
Level 1958 : Jed, Pre, Drep, Pera, Pred, Predaj
Level 1959 : Asi, Sila, Sval, Vila, Vlas, Slivka
Level 1960 : Hra, Raz, Rád, Hrad, Hrdza, Hrádza

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *